Vođeni dugogodišnjim iskustvom učenici naše škole pripremili su prezentaciju na temu Mentalne bolesti u adolescenciji i vršnjačko nasilje. Cilj ovakvih prezentacija u prvom je redu proširiti znanje o vršnjačkom nasilju i spriječiti ga. Ove se godine najviše bavimo mentalnim bolestima u adolescenciji, objašnjavamo ih i prikazujemo na vedar način, ali u prezentaciji spominjemo i vršnjačko nasilje koje može biti uzrok ili posljedica mentalnih bolesti. Učenici devetih razreda najzaslužniji su za realizaciju ovih prezentacija, uz svesrdnu pomoć i učenika nižih razreda. Prezentacije se prikazuju učenicima od drugog do devetog razreda. Kako bi se proces prezentiranja olakšao, učenici od sedmog do devetog razreda su se podijelili u grupe za prezentiranje:

  1. grupa: Matija Malbašić (9.b), Marija Milić (9.b), Ema Jukić (9.b), Petra Čelan (9.b) i Andrea Kasalo (9.b)
  2. grupa: Melani Dolić (9.d), Sara Alčelebić (9.d), Mirela Bandov (9.a) i Nika Hrga (9.a)
  3. grupa: Jelena Pavić (8.c), Katarina Tolo (8.c), Lea Anić (8.d), Ilijan Berić (8.b), Klara Krezo (8.b) i Katja Rančić (8.d)
  4. grupa: Monika Križan (7.b), Eva Barišić (7.d), Ana Barišić (7.d), Arbana Tanushaj (7.c) i Petra Karadža (7.b)
  5. grupa: Lora Pivčić (7.b), Lucija Vujica (7.d), Andrea Kaić (7.d), Petra Čondrić (7.d) i Martina Mioč (7.c)

Važno je spomenuti i učenike koji nisu mogli prezentirati, ali su pridonijeli ovom projektu: Luka Barun (7.d), Ena Fišić (6.e), Niko Štefner (6.e), Klara Pavić (6.d), Ita Šesto (6.d), Petra Džeko (6.d), Mihael Pelivan (6.d), Petar-Krešimir Pervan (6.d), Marta Brčić (6.c), Stipo Pavić (6.b), Sara Brnić (6.a), Marija Krivić (6.a) i Sara Bjelopoljak (6.a).

Zahvaljujemo školi i djelatnicima koji su nam omogućili širenje aktualnih tema važnih za svakog adolescenta i svako dijete u pubertetu.

 Matija Malbašić, 9.b

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.