Naša škola sudjeluje u projektu „Zelena revolucija“ koji je pokrenut od strane društva ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom.
U periodu od 01. veljače do 31. svibnja 2022. godine, osnovne škole širom Federacije Bosne i Hercegovine će zajedno raditi na području zaštite životne sredine osiguravajući čistu budućnost bez e-otpada za sve generacije naše države. Cilj projekta je: Izgraditi zdrave navike odlaganja kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama.
Specifični ciljevi projekta su:
• Upoznati stanovništvo sa e-otpadom, kao kategorijom otpada
• Uključiti akademsku zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine
• Informirati 100.000 učenika iz 200 škola
• Spriječiti zagađenje kroz prikupljenu količinu od 200.000 kg e-otpada
• Uspostaviti praksu odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama
Natjecanje i nagrade za najbolje
Škole će kroz razrede izvršiti adekvatnu edukaciju u skladu sa dostavljenim prezentacijama i materijalima, te organizirati jednu radionicu, a nakon toga nastupa natjecateljska aktivnost u sakupljanju e-otpada. Za tri najbolje rangirane škole u prikupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme (pametna tabla, projektor i IT oprema za učionicu informatike). Pored navedenog, u odnosu na prikupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili općinskog parka.
Za pravilno odlaganje e-otpada škole dobivaju kante, a sama količina može da se prikupi od strane učenika, lokalne zajednice (građana), ali i firmi koje žele svoj e-otpad pravilno predati na ime neke od škola učesnica. Pravna lica popunjavaju nalog ovdje, u napomenu navode ime škole i općinu za koju doniraju svoj e-otpad. Usluga preuzimanja je besplatna. Natjecanje traje do 04.05.2022. godine, kada će biti vršeno i preuzimanje e-otpada.
Pozivamo stanovništvo na odgovornost i učešće u zaštiti životne sredine, da svoj električni i elektronski otpad pravilno odlože u kantu u lokalnoj školi.
Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona +387 33 628 606 ili putem e-maila projekti@zeos.ba.