Naša škola sudjeluje u PISA istraživanju koje se ove godine po prvi put provodi u Bosni i Hercegovini. PISA je Program međunarodnog istraživanja znanja i vještina učenika, a provodi se pod pokroviteljstvom Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Istraživanje PISA 2018 predstavlja sedmi ciklus PISA studija, koji se provodi od 2000. godine i uključuje više od 80 zemalja sudionica.

Probno testiranje PISA 2018 je provedeno 2017. godine, a glavno testiranje će se provoditi od 2.4. do 25.5.2018. u kojem sudjelovati 236 škola s područja BiH.

PISA ima sljedeće karakteristike:

  • predstavlja najopsežnije svjetsko međunarodno istraživanje u obrazovanju;
  • odnosi se na učenike u dobi od 15 godina;
  • procjenjuje spremnost učenika za život;
  • mjeri pismenost učenika u čitanju, prorodnim znanostima i matematici;
  • prikuplja kontekstualne informacije o obrazovnim praksama u zemljama sudionicama.

Sudjelovanje u PISA istraživanju je važno jer se rezultati mogu koristiti za:

  • ukazivanje koliko su učenici u Bosni i Hercegovini pripremljeni za učenje nakon završetka škole;
  • identificiranje oblasti koje škole, obrazovni sustavi i vlasti trebaju unaprijediti;
  • omogućavanje poređenja učeničkih rezultata i uvjeta za učenje među različitim zemljama.

Više informacija o PISA istraživanju možete naći na OECD web stranici https://www.oecd.org/pisa/.