OSNOVNI PODATCI

Osnovna škola: „Ivan Goran Kovačić“
Adresa: Župana Želimira 25, 80101 Livno
Brojevi telefona: 034/202-115,  034/205-016
Broj faxa: 034/205-016
E-mail: os.livno@tel.net ba, osnovna.livno@gmail.com

Podatci o školskom području

OŠ „Ivan Goran Kovačić“ prema postojećoj mreži škola pokriva upisno područje jednog dijela grada i prigradskih naselja koji gravitiraju našoj školi.
Javna ustanova Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Livno, u svom sastavu ima:  Matičnu školu “Ivan Goran Kovačić” Livno, područnu devetorazrednu školu u Zabrišću s  isturenim petorazrednim školama u Guberu i Srđeviću, područnu devetorazrednu škola u Orguzu s isturenom  školom u Čukliću, područnu devetorazredna škola u Lištanima s isturenom školom u Ćaiću.