Ravnatelj: Goran Čeko
Pomoćnik ravnatelja: Zoran Pavić
Tajnik: Drago Dalić
Računovođa: Matea Vrdoljak
Pedagog: Duško Kovač
Knjižničar: Vesna Konta
Defektolog: Josipa Vidović

Matematika:
Ljerka Ivković
Snježana Bilić
Josipa Ivković

Hrvatski jezik:
Vera Perković
Ivana Rosić
Dijana Ćorić
Marina Pelivan

Engleski jezik:
Izvor Mioč
Nina Ljubas
Andrea Vrdoljak
Ivana Brnić

Njemački jezik:
Sandra Baković
Ivo Živko
Nina Ljubas

Povijest/Zemljopis:
Dinka Mihaljević
Ana Mandić
Slaven Mihaljević
Jelena Perković

Kemija:
Marija Barišić

Biologija:
Jelena Bobetić
Mihaela Hrga

Fizika:
Martina Šistov

Informatika:
Miroslav Ćosić
Boženko Maglica

Tehnička kultura:
Dražen Dolić

Likovna kultura:
Rajmond Čondrić

Glazbena kultura:
Mirjana Šarić

Tjelesna kultura:
Sanel Orman
Diana Knežević

Vjeronauk:
Stipo Pravdić
s. Maristela
Anđela Velić
Zdravka Krezo
s. Marija Mihaljević
Nikolina Duvnjak
Dženita Mušinbegović

Učiteljice/razredna nastava:
Ružica Barać
Ivka Mostarac
Mirka Vrgoč
Marijana Križanac
Lovorka Čobanov
Danijela Popović
Anđa Maglica
Žana Šesto
Blaženka Karadža
Semira Ključo
Tatjana Terzić
Snježana Bodulušić
Andrea Šušnjar
Jasna Ištuk
Ana Kujundžija
Ivona Šarić

Kućni majstor: Ante Mihaljević
Noćni čuvar: Željko Bandov

Spremačice:
Kata Mamić
Meliha Tiro
Ivana Vrdoljak
Slavica Niče