Područna devetorazredna škola u Zabrišću ima isturene petorazredne škole u Guberu, Grborezima, Biloj i Srđeviću.
Zgrada  područne škole u Zabrišću u funkciji je od 1977. godine. Ona je djelo akcije tisuću škola u BiH. Korisna površina je 1249,27 m². Škola raspolaže s 8 učionica, 2 kabineta, zbornicom, uredom te tri višenamjenske prostorije.
Škola u Guberu je u solidnom stanju za odvijanje klasične nastave. Raspolaže s pet učionica..
Škola u Grborezima djelomično je obnovljena novcem mještana i donacijom Vlade Republike Hrvatske. Nastava se izvodi u dvije klasične učionice.
Petorazredne škole u Biloj i Srđeviću udovoljavaju svojoj namjeni. Tome mnogo pridonose i mještani koji su kadri u svakoj prigodi poduprijeti svaku akciju Uprave škole u zaštiti ili nekim opravkama školskih zgrada.