Učenici i djelatnici naše škole sudjelovali su na radionici „Razmjena najboljih inkluzivnih praksi“ koja se održala u Livnu, 24.11.2021. godine u  hotelu B&M. Petra Čelan i Marija Milić predstavile su projekt koji rade učenici naše škole u suradnji s Vijećem učenika.

Učenice su održale prezentaciju u kojoj su predstavile rad Vijeća učenika. Spomenule su da Vijeće učenika radi aktivno već devetu godinu za redom. Istaknule su da svi učenici u našoj školi sudjeluju u životu i radu škole, te da sa svojim prijedlozima Vijeće učenika ima vrlo bitnu ulogu. Prikazali smo više prezentacija koje su učenici pripremili i proveli na predavanjima za sve učenike naše , kao i  za učenike područnih škola. Neke od tema koje smo obradili su: Što je anksioznost, Samopouzdanje, Pravilna ishrana, Stres u adolescenciji, Optimizam pesimizam, Utjecaj vršnjaka, Emocionalna inteligencija,  Budi pozitivan  i Vršnjačko nasilje. Prezentacije su starije generacije učenika održavale  mlađima, te su na taj način učenici ozbiljnije shvatili važnost tema. Ove godine pripremamo prezentaciju koju vodi učenica Matija Malbašić. Također su učenice govorile o vršnjačkom nasilju i o samoj komunikaciji učenika, te da se svi trudimo pomoći svim našim kolegama koji imaju problema u školi i izvan nje. Naravno, dotaknuli su se i teme „Problemi  s učenjem“, kako pomoći učenicima, te ih usmjeriti na pravi put.

Spomenule su i niz dobrotvornih akcija u kojima je sudjelovala naša škola. Za Petrinju i okolna mjesta pogođena potresom, učenici i djelatnici naše škole prikupili  su 7632,00 KM. U dogovoru s ravnateljicom OŠ Ivan Goran Kovačić Gora, gospođom Valentinom Vujnović, prikupljeni novac će se potrošiti za nabavku informatičke opreme za školu. To je samo mali doprinos za što brži popravak školske zgrade u Petrinji i povratak učenika i učitelja u školske klupe. Spomenule su i akciju za prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Josipa Lauša, koji je nažalost obolio i treba mu je novac za liječenje i oporavak. Prikupili smo 6764,00 KM. Ovako se nastavlja tradicija sudjelovanja u svim humanitarnim akcijama u našem gradu.

Na kraju su slušateljima poslali jednu jako bitnu poruku, a to je da „Nitko na svijetu nije jači od čovjeka koji ima znanje!“

Prezentaciju možete preuzeti klikom ovdje.

Vijeće učenika